Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
KORPUSU OFICERÓW I PODOFICERÓW ZAWODOWYCH  • Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu są przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414), oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 45 poz. 265 z późn. zm.).

Siły Zbrojne RP są podstawowym czynnikiem (elementem) systemu obronnego RP, przeznaczonym do militarnej obrony państwa, zachowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państwa.

Biorąc pod uwagę zadania dla Sił Zbrojnych RP, uważa się, że wymaganiom współczesnego systemu bezpieczeństwa może sprostać jedynie w pełni profesjonalna armia. Jej struktura, skład i wyposażenie muszą gwarantować, także w czasie pokoju, gotowość do wykonania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych.


Informacje o służbie zawodowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Spółdzielców 24 (pokój nr 6)
lub pod numerem telefonu:

261 317 470