Strona Główna Strona Główna
mapka logo WKU budynek WKUO G Ł O S Z E N I A   I   K O M U N I K A T Y

KURSY KADRY REZERWY

W roku 2014 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kadry rezerwy
na kursach oficerskich i podoficerskich.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Kursy kadry rezerwy”.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

Z dniem 21 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, którego treść brzmi:
§ 1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RzeczyPospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Ćwiczenia wojskowe”.


NOWE USŁUGI W ELEKTRONICZNEJ PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ePUAP)
Zostały uruchomione nowe usługi umożliwiające wnoszenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, podań (żądań) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej w zakładce ePUAP/-Elektroniczna Skrzynka Podawacza.
więcej >>>

* * *
"Wojska specjalne otworzą się na cywilów"
więcej >>>

* * *
Stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci żołnierzy poszkodowanych na misjach
więcej >>>

* * *
VADEMECUM REZERWISTY
W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
więcej >>>

* * *
2014-10-24 12:31:22
Wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów
więcej >>>

* * *
2014-10-03 10:58:16
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w JW 2039 w Lidzbarku Warmińskim
więcej >>>

* * *
2014-09-03 10:42:40
Wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych w JW 2423 w Żaganiu
więcej >>>

* * *
2014-08-13 13:42:13
Wolne stanowiska w korpusie oficerów zawodowych w JW 3293 w Powidzu
więcej >>>

* * *
2014-07-31 14:16:17
Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
więcej >>>

* * *
2014-07-24 13:48:43
Wolne stanowiska w korpusie oficerów do NSR w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie
więcej >>>

* * *
2014-06-30 14:11:59
Wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów do NSR w JW 1749 i JW 4057 w Szczecinie oraz JW 3248 w Dęblinie
więcej >>>

* * *
2014-06-24 10:55:46
Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego
więcej >>>

* * *
2014-05-20 09:14:46
CERTUS – bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trakcie pełnienia służby wojskowej
Oferta edukacyjna sieci szkól CERTUS (www.certus.pl) adresowana jest do żołnierzy, szczególnie podoficerów i szeregowych zawodowych.
więcej >>>

* * *
2014-05-13 12:22:06
Koncepcja funkcjonowania NSR
więcej >>>

* * *
2014-03-03 09:40:18
„Wojsko Polskie” - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Warszawie
więcej >>>

* * *
2014-02-28 15:44:32
„Polska Zbrojna” - Zidentyfikowano „Żołnierzy Wyklętych”
więcej >>>

* * *
2014-01-30 11:58:30
DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO WOJSKOWEJ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ W OLSZTYNIE W 2014 ROKU
więcej >>>

* * *W Y D A R Z E N I A

2014-10-09 14:51:33
Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu
W dniu 9 października 2014 r. w siedzibie WKU w Lidzbarku Warmińskim dokonano podpisania porozumienia o współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
więcej >>>

* * *
2014-09-26 14:35:49
Przysięga podchorążych
26 września 2014 r. podchorążowie pierwszego roku uczelni wojskowych złożyli uroczyste przysięgi wojskowe.
więcej >>>

* * *
2014-09-18 14:49:45
Obchody 90-lecia Lasów Państwowych
18 września 2014 r. na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo pana Andrzeja REGUŁY, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim ppłk mgr Piotr CHEŁMICKI wziął udział w uroczystościach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych.
więcej >>>

* * *
2014-09-15 11:33:42
Jubileusz służby wojskowej
15.09.2014 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Chełmicki i jego Zastępca – mjr Krzysztof Piaskowski obchodzili jubileusz trzydziestopięciolecia służby wojskowej.
więcej >>>

* * *
2014-09-02 15:10:52
Kwiaty dla kombatantów
Z okazji mijającej 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku warmińskim, mjr mgr Krzysztof PIASKOWSKI odwiedził kombatantów.
więcej >>>

* * *
ePUAP
Prześlij pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wykorzystaniem platformy ePUAP

Więcej o platformie ePUAP w zakładce ePUAP

licznik odwiedzin stron